Stängda cellskum

Sluten-cell skumspray-isolering

Ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Den nya generationen av sluten-cell spray skumisolering – EXY 34 HFO är perfekt när en luft och ångspärr krävs. Från en lagertjocklek på 5 cm fungerar den till och med som en ångbarriär. Det medelhårda skummet stärker byggnadens struktur avsevärt och kräver ingen mekanisk förankring. Genom riktad applicering av skummet isolerar EXY 34 HFO även svåråtkomliga platser.

  • Okomplicerad och mångsidig: Tack vare spray-applikationen doseras skumisoleringen exakt och appliceras enkelt på önskad plats.
  • Skydd mot fukt: Tack vare den slutna cellstrukturen fungerar EXY 34 HFO som en ångspärr - fukt kan inte tränga sig igenom isoleringen.
  • Exakt isolering: Tack vare spray-applikationen doseras och appliceras skumisoleringen exakt - även på svåråtkomliga platser.

EXY: För en bättre inomhusmiljö

Specialfunktioner: Skum-tätheten hos en sluten cellstruktur ligger i genomsnitt runt 35-40 kg/m³. Det slutna cellskummet EXY 34 HFO innehåller den senaste generationen av drivmedlet “Solstice”. Detta drivmedel är inneslutet i cellerna och skapar de effektiva isolerande egenskaperna. Polyuretan-skummet sticker ut på grund av dess robusthet och styrka samt av dess höga R-värde. Studier visar att bärförmågan i en vägg kan fördubblas eller till och med tredubblas med hjälp av det slutna cell skummet.

Enkel att jobba med: Precis som med EXY 09 appliceras EXY 34 HFO som vätska. Skummet fäster direkt och bildar ett kontinuerligt och permanent lager, även i hörn. Isoleringsskummet bildar ett perfekt, heltäckande lager utan fogar. EXY 34 HFO expanderar till 50 gånger sin flytande volym och täcker på så vis enkelt även små håligheter.

Användningsområden: Den slutna cellstrukturen i Exy 34 HFO skapar en högeffektiv värmeisolering och en luftbarriär. Detta gör skummet till den ideala isoleringen för användning i torra utrymmen

Tätning och ångbarriär: EXY 34 HFO förseglar alla sprickor och skarvar och skapar en bestående luft- och ångbarriär som varar hela byggnadens livslängd. Med en konstant, lufttät tätning förhindrar isoleringen luft, damm och andra yttre föroreningar från att tränga sig in i byggnaden.

Certifierad och miljövänlig: EXY 34 HFO är fullt certifierad. Sprayskummet uppfyller alla krav gällande byggregler – inklusive utsläppskrav. Spray-skumisoleringen försämras inte och bryts inte ned. Stor vikt har lagts vid miljömässig hållbarhet under utvecklingen. Produkten är fri från ämnen som CFC, HCFC, formaldehyd och andra ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

Fördelar med vår isolering

  • Komplett och kontinuerligt isoleringsskikt - även på svåråtkomliga platser
  • Utmärkt vidhäftningsförmåga
  • En perfekt luft- och ångspärr tack vare vattenavvisande egenskaper
  • Minskar eller förhindrar värmeöverföring genom byggnadskonstruktioner
  • Förhindrar mögeltillväxt
  • Hållbar och gnagarsäker

Product variants

Referens

Intresserad?

Kontakta oss! Våra utbildade HONTER-partners isolerar din byggnad professionellt och på ett okomplicerat sätt.

Ytterligare information

Öppna cellskum
Tried and tested! Effective and very breathable due to its open-cell structure.
Produkter

Lees meer over onze producten