Passivhus

Isolering för passivhus

Det är inte själva designen på ett passivhus som är avgörande, utan kvaliteten på byggnadens klimatskal och ventilationsteknik. För att uppfylla de höga bygg kriterierna baseras passivhus i allmänhet på olika principer. Ventilations värmeförlusterna minskar avsevärt med hjälp av en värmeväxlare, så att ingen klassisk vattenburen uppvärmning krävs. Framför allt kännetecknas passivhus med sin värmeisolering. Enligt certifieringskriterier får värmebehoven i ett passivhus inte överstiga 15 kilowattimmar per kvadratmeter per år. Därför är special isolering viktigt.

I ett passivhus är nyckelkoden att minska energiförlusterna genom transmission och ventilation. Större delar av värmebehoven täcks av “passiva” källor såsom solvärme och värme från människor och tekniska anordningar. För att denna värme ska vara tillräcklig är det nödvändigt med ordentlig värmeisolering av alla omgivande ytor – från tak och fönster till källarväggar och grund. Ett stort slutet klimatskal och eliminering av köldbryggor och otätheter vid anslutningspunkter är nödvändigt. Detta är det enda sättet att säkerställa ett trivsamt inomhusklimat med låg energiförbrukning.

Med EXY sprayskum från Honter har du rätt isolering för varje behov. Även äldre byggnader kan omvandlas till passivhus genom lämplig renovering med högkvalitativ isolering.

Fördelar med EXY i passivhus

  • Tillförlitlig värmeisolering av hela byggnaden
  • Långvarig och stabiliserande
  • Det enhetliga isoleringsskiktet förebygger köldbryggor
  • Tätar även svåråtkomliga områden runt t.ex. fönster och rör och fyller även skarvar och sprickor
  • Snabb och enkel applicering

KOLLA IN PROCESSEN FÖR SPRUTISOLERING MED SKUM.

Följ oss på Youtube för mera videor på sprutisolering med skum.

Med rätt isolering uppnår du inte bara bättre komfort, utan minskar även avsevärt på uppvärmningskostnaderna. Detta bidrar till en bättre miljö samtidigt som du även bevarar värdet på din egendom. Läs mer om att renovera till passivhus – vi ger dig gärna råd.

 

Intresserad?

Planerar eller bygger du ett passivhus? Ta kontakt med oss! Tillsammans hittar vi rätt isoleringskoncept för ditt hus. Vi råder dig gärna.

Referenser

Ytterligare information

För arkitekter

Det viktigaste för dig som arkitekt. Läs mer om oss och våra produkter.

Nedladdningar

Detaljerad information, datablad och intressanta fakta om HONTER och våra produkter.